Online Gezondheidstest aanvragen

Wat is een gezondheidstest?
Met een gezondheidstest laat u iets in uw lichaam testen, terwijl u geen klachten of verhoogd risico heeft op een ziekte.

Voor wie is deze gezondheidstest bedoeld?
Deze gezondheidstest is uitsluitend bedoeld voor patiënten die GEEN klachten hebben. Heeft u klachten vul uw klachten dan in op moetiknaardedokter.nl.

Wat kunt u met deze tool?
Er zijn een overvloed aan testen beschikbaar om meer te weten te komen over uw gezondheid. Deze tool helpt u om:

 • De specifieke vragen die u heeft over uw gezondheid te beantwoorden.
 • De juiste test aan te vragen. 
 • In te zien wat de meerwaarde is van het aanvragen van iedere test.

Waarom hebben wij deze tool ontwikkeld?
Wij hebben deze tool ontwikkeld voor de praktijk om:

 • Het preventief medisch onderzoek in de huisartsenpraktijk te professionaliseren.
 • De telefonische triage te ontlasten en beschikbaar te houden voor spoedgevallen.

Wij hebben deze tool ontwikkeld voor onze patiënten zodat zij:

 • Op een laagdrempelige manier een gezondheidstest kunnen aanvragen.
 • Inzien wat de voor- en nadelen zijn van het aanvragen van iedere test.
 • Makkelijk inzicht kunnen krijgen in hun gezondheid, hier de regie over kunnen nemen en gezonder gaan leven.
 • Geen gezondheidstest aanvragen via commerciële organisaties, die als doel hebben om geld te verdienen en winst te maken. Hiermee willen wij voorkomen dat patiënten:
  1. Onnodig testen ondergaan.
  2. Onnodig geld uitgeven.

Wat zijn de voordelen van contact en onderzoek via de huisartsenpraktijk in vergelijking met andere (commerciële) organisaties?
Een gezondheidstest via de huisartsenpraktijk kent voordelen:

 • Wij zijn er voor opgeleid.
 • U kunt alles vragen wat u wilt.
 • Wij vertellen wat wij met u bespreken niet aan anderen.
 • Wij hebben niet als doel om winst te maken.
 • Testen via de huisarts zijn betrouwbaar.
 • De kosten vallen veelal onder de basisverzekering, echter extra onderzoek buiten de huisartsenpraktijk valt onder uw verplichte eigen risico (bijvoorbeeld bloedprikken).

Wat zijn de nadelen van een gezondheidstest?
Hoewel gezondheidstesten voordelen kunnen hebben, hebben zij ook nadelen. Commerciële organisaties focussen zich vaak alleen op de voordelen van gezondheidstesten, omdat zij hier financieel baat bij hebben. Wij hebben niet als doel om winst te maken en willen transparant zijn over de nadelen die gezondheidstesten kunnen hebben:

 • De uitslag kan niet kloppen:
  1. Als de uitslag slecht is (maar niet klopt),, maakt u zich ongerust terwijl dat onnodig is.
  2. Als de uitslag goed is (maar niet klopt), bent u blij terwijl u eigenlijk wél risico’s heeft of ziek bent.
 • Er kunnen afwijkingen worden gevonden die later geen afwijkingen blijken te zijn.
 • Er kan iets anders gevonden worden dan wat u zocht. Dit kan u ongerust maken.
 • U moet een test meestal zelf betalen. Sommige kosten niet veel, sommige onderzoeken kosten veel.
 • Een test voor een erfelijke ziekte laat doen, kan de uitslag ook belangrijk zijn voor uw kinderen en andere familie. Dit kan moeilijk zijn.
 • U kan door de uitslag problemen krijgen met verzekeringen.

Wat kan een gezondheidstest opleveren?

 • Een goede testuitslag kan u geruststellen.
 • Na een test gaat u misschien gezonder leven.
 • U kiest zelf wat u wilt laten onderzoeken en wat niet.
 • U kiest zelf wat u met de uitslag doet.